مجله اینترنتی

طراحی تعداد و نوع آژیر های موردنیاز

برای تعیین تعداد آژیرهای موردنیاز می بایست به مواردی از قبیل پراکندگی ساختمان ها و مراکز بر روی ملک ، تعداد افراد حاضر در مکانها ، آلودگی صوتی موجود در محیط و عایق های صوتی و قدرت آژیر مورداستفاده توجه … ادامه مطلب

0 نظرات

قابلیت آژیرهای صنعتی و امکانات کنترل پنل مرکزی IRANSIREN PLR4000

آژیرهای صنعتی ایران سیرن را می توان به انواع سیستم های اعلام خطر و هشدار مانند سیستم های دزدگیر ، سیستم های اعلام و اطفاحریق ، انواع سنسور های مختلف دستگاه ها و سیستم های مختلف و … اتصال نمود. … ادامه مطلب

0 نظرات

نحوه عملکرد و تولید صدا در آژیرهای موتوردار صنعتی

آژیرهای صنعتی یا به اصطلاح آژیرهای سیرنی و آژیرهای بادی با چرخش پروانه و شکاف های موجود در استاتور ایجاد صدا می کنند. این آژیرها به وسیله چرخش پروانه با دور بالا و شکاف و محفظه های موجود در استاتور … ادامه مطلب

0 نظرات

مقایسه کوتاه آژیرصنعتی موتوردار با آژیرالکترونیکی و هورن شیپوری

آژیرهای اولیه شامل زنگ طبل شیپور و بوق بوده اند به مرور آژیرهای الکترونیکی و سیرنی جای آن ها را گرفته اند ، آژیر های الکترونیکی سیگنال صوتی را با مودولاسیون فرکانس به وسیله بلندگو پخش می نمایند، از معایب … ادامه مطلب

0 نظرات