آموزش طراحی آژیرصنعتی مورنیاز برای پالایشگاه ها

طراحی تعداد و نوع آژیر های موردنیاز

برای تعیین تعداد آژیرهای موردنیاز می بایست به مواردی از قبیل پراکندگی ساختمان ها و مراکز بر روی ملک ، تعداد افراد حاضر در مکانها ، آلودگی صوتی موجود در محیط و عایق های صوتی و قدرت آژیر مورداستفاده توجه … ادامه مطلب

0 نظرات