برتری آژیرهای بادی نسبت به الکترونیکی و شیپوری

مقایسه کوتاه آژیرصنعتی موتوردار با آژیرالکترونیکی و هورن شیپوری

آژیرهای اولیه شامل زنگ طبل شیپور و بوق بوده اند به مرور آژیرهای الکترونیکی و سیرنی جای آن ها را گرفته اند ، آژیر های الکترونیکی سیگنال صوتی را با مودولاسیون فرکانس به وسیله بلندگو پخش می نمایند، از معایب … ادامه مطلب

0 نظرات