چه امکانات و قابلیت هایی می توان توسط کنترل پنل و تابلو برق به آژیرهای صنعتی اضافه نمود

قابلیت آژیرهای صنعتی و امکانات کنترل پنل مرکزی IRANSIREN PLR4000

آژیرهای صنعتی ایران سیرن را می توان به انواع سیستم های اعلام خطر و هشدار مانند سیستم های دزدگیر ، سیستم های اعلام و اطفاحریق ، انواع سنسور های مختلف دستگاه ها و سیستم های مختلف و … اتصال نمود. … ادامه مطلب

0 نظرات